Grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 01

Pre i nakon uvećanja grudi - Pacijent 01

Uvećanje grudi  – Pacijent 02

Pre i nakon uvećanja grudi - Pacijent 02

Uvećanje grudi  – Pacijent 03

Pre i nakon podizanja grudi - Pacijent 03

Uvećanje grudi  – Pacijent 04

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 04

Uvećanje grudi  – Pacijent 05

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 05

Uvećanje grudi  – Pacijent 06

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 06

Uvećanje grudi  – Pacijent 07

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 07

Uvećanje grudi  – Pacijent 08

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 08

Uvećanje grudi  – Pacijent 09

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 09

Uvećanje grudi  – Pacijent 10

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 10

Podizanje i uvećanje grudi  – Pacijent 11

Pre i nakon podizanja i uvećanja grudi - pacijent 11

Korekcija bradavica i uvećanje grudi  – Pacijent 12

pre i nakon korekcije bradavica i uvećanja grudi - pacijent 12

Uvećanje grudi  – Pacijent 13

pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 13

Uvećanje grudi  – Pacijent 14

Pacijent 14 - pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 15

Uvećanje grudi - Pacijent 15

Uvećanje grudi  – Pacijent 16

Uvećanje grudi - pacijent 16

Podizanje, uvećanje i korekcija grudi  – Pacijent 17

Podizanje i korekcija grudi - pacijent 17

Podizanje i uvećanje grudi  – Pacijent 18

Podizanje i uvećanje grudi - pacijent 18

Uvećanje grudi  – Pacijent 19

Uvećanje grudi - Pacijent 19

Podizanje i uvećanje grudi – Pacijent 20

Pacijent 20 - Uvećanje i podizanje grudi

Uvećanje + korekcija bradavice –  21

Uvećanje grudi i korekcija bradavice

Uvećanje grudi – Pacijent 22

Pacijent 22 - pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi – Pacijent 23

Pacijent 23 - pre i nakon uvećanja grudi

Podizanje i uvećanje grudi – Pacijent 24

Pacijent 24 - pre i nakon intervencije

Podizanje + uvećanje   – Pacijent 25

Pacijent 25 - pre i nakon podizanja i uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 26

Pacijent 26 - pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 27

Pacijent 27 - Pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 28

Pacijent 28 - Pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 29

Pacijent 29 - Pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 30

Pacijent 30 - Pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 31

Pacijent 31 - Pre i nakon uvećanja grudi