Grudi

 

Uvećanje grudi  – Pacijent 01

Pre i nakon podizanja grudi - Pacijent 03

Uvećanje grudi  – Pacijent 02

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 05

Uvećanje grudi  – Pacijent 03

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 06

Uvećanje grudi  – Pacijent 04

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 07

Uvećanje grudi  – Pacijent 05

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 08

Uvećanje grudi  – Pacijent 06

Pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 09

Podizanje i uvećanje grudi  – Pacijent 07

Pre i nakon podizanja i uvećanja grudi - pacijent 11

Uvećanje grudi  – Pacijent 08

pre i nakon uvećanja grudi - pacijent 13

Uvećanje grudi  – Pacijent 09

Pacijent 14 - pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 10

Uvećanje grudi - Pacijent 15

Uvećanje grudi  – Pacijent 11

Uvećanje grudi - pacijent 16

Podizanje, uvećanje i korekcija grudi  – Pacijent 12

Podizanje i korekcija grudi - pacijent 17

Podizanje i uvećanje grudi  – Pacijent 13

Podizanje i uvećanje grudi - pacijent 18

Uvećanje grudi  – Pacijent 14

Uvećanje grudi - Pacijent 19

Podizanje i uvećanje grudi – Pacijent 15

Pacijent 20 - Uvećanje i podizanje grudi

Uvećanje + korekcija bradavice –  16

Uvećanje grudi i korekcija bradavice

Uvećanje grudi – Pacijent 17

Pacijent 23 - pre i nakon uvećanja grudi

Podizanje i uvećanje grudi – Pacijent 18

Pacijent 24 - pre i nakon intervencije

Podizanje + uvećanje   – Pacijent 19

Pacijent 25 - pre i nakon podizanja i uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 20

Pacijent 26 - pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 21

Pacijent 27 - Pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 22

Pacijent 28 - Pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 23

Pacijent 29 - Pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 24

Pacijent 30 - Pre i nakon uvećanja grudi

Uvećanje grudi  – Pacijent 25

Pacijent 31 - Pre i nakon uvećanja grudi