Uvećanje grudi – Pacijent 5

Pre operacije:
Posle operacije:
Pacijent 27 - Pre uvećanja grudi
Pacijent 27 - Nakon uvećanja grudi
Pacijent 27 -- Pre uvećanja grudi
Pacijent 27 -- Nakon uvećanja grudi
Pacijent 27 --- Pre uvećanja grudi
Pacijent 27 --- Nakon uvećanja grudi