Hirurgija šake

Estetska i rekonstruktivna hirurgija šake

Estetska hirurgija šake | Hirurgija šake

Hirurgija šake se razvila kao posebna oblast plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Ljudska šaka je najfleksibilniji mehanički sistem koji poznajemo, i njegovo normalno funkcionisanje preduslov je za produktivan život svakog čoveka.

Hirurgija šake Hirurgija šake

Zbog razvijenog industrijskog okruženja u civilizovanom svetu, povrede šake predstavljaju veliku traumu.

Hirurgija šake može da se klasifikuje u nekoliko segmenata:

Hirurgija perifernih nerava:

Kompresivni sindromi (kompresija živaca)-sindrom karpalnog kanala, Guyon-ovog kanala, sindrom kubitalnog kanala; sveže i stare povrede perifernih nerava – nervne suture, transpozicije i presađivanje nerava

Hirurgija kostiju šake:

Sveži i stari prelomi, pseudoartroze (nesrasli prelomi), loše srasli prelomi, iščašenja zglobova u šaci i ručju,  povrede ligamenata

Hirurgija tetiva:

Sveže i stare povrede fleksornih i ekstenzornih tetiva, transplatacije i transpozicije tetive šake. Hirurško lečenje oboljenja tetivnog omotača, stenozantog sinovitisa – „prst okidač“, de Quervain-ov sindrom

Tumori šake:

Dobroćudni tumori tetivnog omotača, kostiju, ganglioni šake, tumori masnog tkiva

Dupuytrenova kontraktura:

Degenerativno oboljenje vezivnog tkiva šake i prstiju. Usled zadebljanja i skraćivanja traka vezivnog tkiva u dlanu i prstima šake, dolazi do formiranja tzv. kontrakture prstiju šake

Hirurgija mekotkivnih defekata šake:

Lokalni i regionalni režnjevi, presađivanje kože

Hirurgija degenerativnih oboljenja šake:

Oboljenja malih zglobova šake, bazalnog zgloba palca, deformiteti kao posledica reumatizma ili osteoartritisa

Vaskularne povrede šake:

U sklopu većih udruženih povreda (rekonstrukcije krvnih sudova i formiranje anastomoza)