Uvećanje grudi i korekcija bradavice – pacijent 10

Pre operacije:
Posle operacije:
Pacijent 21 - pre operacije
Pacijent 21 - posle operacije
Pacijent 21 -- pre operacije
Pacijent 21 -- posle operacije
Pacijent 21 --- pre operacije
Pacijent 21 --- posle operacije