Uvećanje grudi – Pacijent 3

Pre uvećanja:
Nakon uvećanja:
Pacijent 29 - Pre uvećanja grudi
Pacijent 29 - Nakon uvećanja grudi
Pacijent 29 -- Pre uvećanja grudi
Pacijent 29 -- Nakon uvećanja grudi
Pacijent 29 --- Pre uvećanja grudi
Pacijent 29 --- Nakon uvećanja grudi