Korekcija ušiju

Korekcija ušiju – Pacijent 06:

Korekcija ušiju – Pacijent 05:

Korekcija ušiju – Pacijent 04:

Korekcija ušiju – Pacijent 03:

Korekcija ušiju – Pacijent 02:

Galerija Pre i Posle - Korekcija ušiju pacijent 1

Korekcija ušiju – Pacijent 01:

Korekcija usiju pre i posle pacijent 2