Rekonstrukcija grudi

Estetska rekonstrukcija grudi

Rekonstrukcija Grudi

Rekonstrukcija grudi je veoma česta procedura plastične hirurgije koja se u najvećem broju slučajeva primenjuje tokom ili nakon lečenja karcinoma dojke.

rekonstrukcija grudi
rekonstrukcija grudi

Dakle, žene koje su imale mastektomiju (otklanjanje dojke), zbog raka dojke, mogu se odlučiti za rekonstruktivnu plastičnu hirurgiju dojke. Procedura rekonstrukcije grudi može povratiti simetriju između dve dojke zamenom kože, tkiva dojke i uklonjenih bradavica.

Obim rekonstrukcije zavisiće od mastektomije, to jest, širine, veličine i lokacije uklonjenog tkiva dojke koje je prethodno bilo zahvaćeno tumorom.

Rekonstrukcija grudi predstavlja jedan od najvažnijih koraka u postoperativnom periodu, uz antitumorsku terapiju. Izuzetno je važan zahvat i zbog postizanja psihološke stabilnosti pacijenta.

Da li je rekonstrukcija grudi za vas?

Dugoročne perspektive života bez dojke ili jednog njenog dela utiču na svaku ženu drugačije, u zavisnosti od njenog mentalnog sklopa i svih životnih okolnosti. Na taj način izbor jedne žene ne mora nužno biti ispravan za drugu. To je u suštini lična odluka, kao i kod izbora svakog drugog estetskog zahvata.

Ipak, treba znati da inovacije u plastičnoj hirurgiji sada donose daleko bolje rezultate nego ikada ranije. Tako danas možete odabrati rekonstrukciju dojke pomoću implantata dojke ili sopstvenog tkiva.

Ova vrsta plastične operacije menja vaš izgled na bolje, ali od nje možete imati i psihološke koristi, pre svega za vaše samopouzdanje.

Veliki broj žena se odlučuje za rekonstrukciju dojke i pre samog procesa lečenja. Međutim, neophodno je ispuniti nekoliko uslova u tom slučaju:

  • Fizički pregled od strane eksperta plastične hirurgije
  • Proceniti hirurške faktore rizika (kao što su pušenje i prekomerna težina)
  • Definisanje tretmana nakon operacije
  • Sve žene nisu spremne na operaciju neposredno po završetku mastektomije.

Da li rekonstrukcija grudi spada u domen kozmetičke hirurgije?

Iako na prvi pogled može tako da izgleda i zvuči, rekonstrukcija grudi se ne smatra kozmetičkom procedurom. To je pre svega rekonstruktivna operacija koja se smatra jednim delom lečenja prisutne bolesti grudi.

Kada je najbolje vreme za rekonstrukciju dojke?

Kada je rekonstrukcija dojke u pitanju tajming se zasniva na vašim željama, medicinskim uslovima i samim procesom lečenja karcinoma dojke. Tako možete da odaberete da rekonstrukciju dojke uradite tokom same operacije uklanjanja dojke  ili mesecima, pa čak i godinama nakon mastektomije.

U pojedinim slučajevima kada se radi radikalno uklanjanje dojki zbog invazivnosti tumora, rekonstrukcija grudi se planira nakon završetka, tzv. adjuvantne terapije (hemioterapija, zračna terapija, hormonska terapija i dr).

Koje su različite mogućnosti rekonstrukcije dojke?

Implantati uključuju istezanje kože sa ekspanderom tkiva koji ide u grudi, a zatim se ubacuje implantat punjen silikon-gelom ili slanim rastvorom kasnije. Ekspander tkiva se popunjava do željenog volumena, obično jednom nedeljno za nekoliko sesija. Mnoge žene smatraju da su ove sesije bolne, ali su često veoma zadovoljne konačnim rezultatom.

“Tissue flap“ procedura koristi sopstveno tkivo žene, uzeto iz abdomena ili leđa (ili ponekad iz butine i zadnjice), kako bi se stvorio prostor za rekonstrukciju dojke. Uzimanje abdominalnog tkiva zove se TRAM flap. Uzimanje tkiva sa leđa se zove Latissimus dorsi flap. Dakle, u ovom slučaju se za rekonstrukciju grudi koristi kožni pokrivač (eng. flap) i pripadajući mišić ispod njega koji se posebnim mikrohirurškim tehnikama prebacuju na mesto odstranjene dojke.

Rekonstrukcija grudi
Rekonstrukcija grudi

Rekonstrukcija bradavice je takođe jedna od procedura u sklopu rekonstruktivne korekcije grudi. Obično se bradavica i areola (tamni prostor oko bradavice) uklanjaju tokom mastektomije kako bi se smanjila mogućnost povratka karcinoma.

Obnova bradavice je obično ambulantna procedura, koja se obavlja uz primenu lokalne anestezije. Mala podešavanja veličine i položaja dojke mogu se obaviti kada su bradavica i areola rekonstruisane.

Hirurg može “napraviti“ bradavice iz tkiva uzetih sa leđa ili abdominalnog pokrivača. Zatim se tkivo tetovira da poprimi približno prirodnu boju bradavice. U retkim slučajevima, bradavica od prvobitne dojke može se ponovo povezati, ali samo ako je hirurg ubeđen da je tkivo apsolutno bez kancera. U ovom slučaju, zbog nedostatka nervnih konekcija, bradavica se neće podići ili uvući u odgovoru na dodir ili temperaturu.

I na kraju, protetička bradavica je još jedna opcija.

Koliko dugo traje hirurgija rekonstrukcije dojke?

Priprema za proceduru, uključujući i anesteziju, može trajati 2 sata. Kada započne, rekonstrukcija dojke u operacionoj sali će trajati od 1 do 6 sati.

Posle operacije, provešćete oko 2 do 3 sata na odeljenju intenzivne nege pre nego što budete premešteni u bolničku sobu.

Oporavak nakon rekonstrukcije dojke

Moguće je da ćete osećatiti bol i/ili nelagodu prvih nekoliko dana nakon operacije. Po potrebi ćete dobiti odgovarajuće lekove protiv bolova.

Ubrzo nakon operacije bićete ohrabreni da pomerite ruke, ali je tada još uvek suviše rano za bilo kakve snažne aktivnosti poput izlaska iz kreveta ili podizanja teških predmeta. Dan posle operacije, možda ćete moći da sedite na stolici pored kreveta. Drugog dana, većina pacijenata šeta bez pomoći.

Dužina boravka u bolnici zavisi od vrste operacije i može se reći da je individualna. Ako imate implantate, prosečan boravak u bolnici je od 1 do 2 dana. “Flap“ procedura može zahtevati boravak u bolnici od 5 do 6 dana.

Nakon što odete kući, možete očekivati određeni stepen boli, oteklinu i modrice u trajanju od 2 do 3 nedelje.

Većina žena se vraća normalnim aktivnostima u roku od 6 do 8 nedelja nakon operacije.

Većina ožiljaka će nestati tokom vremena.

Oblik rekonstruisane dojke postepeno će se poboljšavati tokom meseci.

Od vas će biti zatraženo da odlazite na redovne preglede.

Veoma je važno da nastavite samopregled svojih grudi svakog meseca, te da svaku vrstu promena koje eventualno primetite što je moguće pre prijavite svom lekaru.

Ukoliko su vam potrebne detaljnije informacije pozovite call centar Atlas opšte bolnice i zakažite konsultacije: +381 11 785 88 88