Uvećanje grudi – Pacijent 6

Pre operacije:
Posle operacije:
Pacijent 26 - pre uvećanja grudi
Pacijent 26 - nakon uvećanja grudi
Pacijent 26 -- Pre uvećanja grudi
Pacijent 26 -- nakon uvećanja grudi
Pacijent 26 --- pre uvećanja grudi
Pacijent 26 --- nakon uvećanja grudi