Misija i vizija

Vodeća medicinska institucija koja se bavi lečenjem bolesnika

Atlas estetika | Misija i vizija

MISIJA

Vodeća medicinska institucija koja se bavi lečenjem bolesnika obezbeđivanjem savremenog, efikasnog, na dokazima zasnovanog tretmana, sa visokim etičkim standardima uz poštovanje ljudskih prava, kroz, maksimalan profesionalan angažman i kontinuiranu edukaciju, a sve to u podržavajućem i sigurnom ambijentu, gde su korisnici naših usluga na prvom mestu.

Misija i vizija Atlas estetika

VIZIJA

Obezbeđenje najvišeg kvaliteta hirurških usluga u zemlji i regionu, a u cilju postizanja odličnih rezultata hirurških eksperata u prevenciji i lečenju pacijenata svih hirurških grana.

VAŠA Atlas opšta bolnica