Korekcija nosa

Korekcija nosa – Pacijent 32:


Korekcija nosa – Pacijent 31:


Korekcija nosa – Pacijent 30:


Korekcija nosa – Pacijent 29:

Korekcija nosa – Pacijent 27:

Korekcija nosa – Pacijent 25:

Korekcija nosa – Pacijent 24:

Korekcija nosa – Pacijent 23:

Korekcija nosa – Pacijent 22:

Korekcija nosa – Pacijent 21:

Korekcija nosa – Pacijent 20:

Korekcija nosa – Pacijent 19:

Korekcija nosa – Pacijent 18:

Korekcija nosa

Korekcija nosa – Pacijent 17:

 

Korekcija nosa – Pacijent 16:

korekcija nosa pacijent 4

Korekcija nosa – Pacijent 15:

korekcija nosa - pacijent 5

Korekcija nosa – Pacijent 14:

devijacija nosa

Korekcija nosa – Pacijent 13:

Korekcija nosa pre i posle - pacijent 7

Korekcija nosa – Pacijent 12:

Korekcija nosa - pacijent 8

Korekcija nosa – Pacijent 11:

Korekcija nosa - Pacijent 9

Korekcija nosa – Pacijent 10:

Korekcija nosa - pacijent 10

Korekcija nosa – Pacijent 9:

Korekcija nosa - pacijent 12

Korekcija nosa – Pacijent 8:

korekcija nosa -pre-posle

Korekcija nosa – Pacijent 7:

korekcija nosa - pre i posle

Korekcija nosa – Pacijent 6:

Korekcija nosa - pacijent 15

Korekcija nosa – Pacijent 5:

korekcija nosa pre posle

Korekcija nosa – Pacijent 4:

Korekcija nosa - Pacijent 17

Korekcija nosa – Pacijent 3:

Korekcija nosa - pacijent 18

Korekcija nosa – Pacijent 2:

Pacijent 19 - Pre i posle korekcije nosa

Korekcija nosa – Pacijent 1:

Pacijent 20 - Pre i posle korekcije nosa