Korekcija nosa

Korekcija nosa – Pacijent 1:

Korekcija nosa

Korekcija nosa – Pacijent 2:

Korekcija nosa – Pacijent 3:

Korekcija nosa – Pacijent 4:

korekcija nosa pacijent 4

Korekcija nosa – Pacijent 5:

korekcija nosa - pacijent 5

Korekcija nosa – Pacijent 6:

devijacija nosa

Korekcija nosa – Pacijent 7:

Korekcija nosa pre i posle - pacijent 7