Podizanje grudi – pacijent 17

Pre procedure:
Posle procedure:
Pacijent 14 - pre uvećanja grudi
Pacijent 14 - nakon uvećanja grudi
Pacijent 14 -- pre uvećanja grudi
Pacijent 14 -- nakon uvećanja grudi
Pacijent 14 --- pre uvećanja grudi
Pacijent 14 --- nakon uvećanja grudi