Podizanje i uvećanje grudi – pacijent 7

Pre operacije:
Posle operacije:
Pacijent 25 - pre operacije
Pacijent 25 - nakon operacije
Pacijent 25 -- pre operacije
Pacijent 25 -- nakon operacije
Pacijent 25 --- pre operacije
Pacijent 25 --- nakon operacije