Uvećanje grudi – Pacijent 1

Pre uvećanja:
Nakon uvećanja:
Pacijent 31 - Pre uvećanja grudi
Pacijent 31 - Nakon uvećanja grudi
Pacijent 31 -- Pre uvećanja grudi
Pacijent 31 -- Nakon uvećanja grudi
Pacijent 31 --- Pre uvećanja grudi
Pacijent 31 --- Nakon uvećanja grudi