Uvećanje grudi – Pacijent 22

Pre procedure:
Posle procedure:
Uvećanje grudi - Pacijent 4
Uvećanje grudi - Pacijent 4