Uvećanje grudi – Pacijent 24

Pre i posle - Estetska hirurgija grudi

Pre procedure:
Posle procedure:
Uvećanje grudi - Pacijent 2
Uvećanje grudi - Pacijent 2
Uvećanje grudi - Pacijent 2
Uvećanje grudi - Pacijent 2

Uvećanje grudi - Pacijent 2

Uvećanje grudi - Pacijent 2