Prostor i oprema

Prostor bolnice nalazi se u objektu od 1.600 kvadrata.

Atlas estetika | Prostor i oprema

Prostor naše bolnice nalazi se u objektu od 1.600 kvadrata, smeštenom u mirnom i prijatnom okruženju.

Projektovan je i uređen prema najnovijim svetskim standardima.

Ulaganjem u najnoviju i najbolju opremu koja ispunjava najviše standarde, Atlas bolnica se pozicionirala u sam vrh privatne medicinske prakse u Srbiji.

Prostor i oprema Atlas Estetika bolnice

Bolnica ima na raspolaganju

  • 4 operacione sale
  • 6 bolničkih apartmana
  • 6 apartmana za produženu negu i oporavak
  • 32 bolnička kreveta (15 – stacionarno lečenje, 5-intenzivna hirurška nega, 12-produžena nega i fizikalna terapija pacijenata)
  • 8 polikliničkih ambulanti
  • 6 ambulantnih vozila

 

MRI

Bolnica se trenutno sastoji iz poliklinike koja obuhvata jednu hirušku salu i 8 ambulanti za preglede iz: opšte hirurgije, plastične hirurgije, ginekologije, ortopedije, urologije, vaskularne hirurgije, interne medicine, kardiologije, reumatologije, hematologije, pulmologije, pedijatrije, stomatologije, sve vrste laboratorijskih usluga.

Dijagnostički i endo centar poseduje jednu operacionu salu, kabinete za RTG dijagnostiku , mamografiju , sve vrste skopija , dva previjališta i sobu sa 3 bolnička kreveta za dnevnu hirurgiju.

Hiruški blok naše bolnice poseduje 2 operacione sale koje su kompletno opremljene za sve vrste najsloženijih hirurških intervencija sa odeljenjem za intenzivnu negu koji ima 5 bolničkih kreveta.

 

Stacionar - Atlas Estetika

Stacionar ima 20 bolničkih kreveta u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim apartmanima koji su opremljeni savremenim krevetima, instrumentima za praćenje stanja pacijenta, toalet sa tuš kabinom, Cable TV, WiFi, VPN, Videosecurity, IP Video Phone.

U okviru bolnice nalazi se i prošireno krilo od 400m² sa prostorm za fizikalnu terapiju, 5 aprtmana i 12 kreveta za postoperativni oporavak pacijenta sa produženom negom , boravkom i fizikalnom terapijom.