Korekcija lica

Korekcija donjih kapaka – Pacijent 1:

korekcija donjih kapaka

Korekcija kapaka – Pacijent 2:

Pacijent 2 - Pre i posle operacije kapaka

Korekcija kapaka – Pacijent 3:

Pacijent 3 - Pre i posle operacije

Korekcija kapaka – Pacijent 4:

Pacijent 4 - Pre i posle operacije kapaka

Korekcija kapka – Pacijent 5:

Pacijent 5 - Pre i posle intervencije

Korekcija kapka – Pacijent 6:

Pacijent 6 - Pre i nakon korekcija kapaka

Korekcija kapka – Pacijent 7:

Korekcija kapka – Pacijent 8:

Korekcija kapka – Pacijent 9: