Uvećanje grudi – Pacijent 2

Pre uvećanja:
Nakon uvećanja:
Pacijent 30 - Pre uvećanja grudi
Pacijent 30 - Nakon uvećanja grudi
Pacijent 30 -- Pre uvećanja grudi
Pacijent 30 -- Nakon uvećanja grudi
Pacijent 30 --- Pre uvećanja grudi
Pacijent 30 --- Nakon uvećanja grudi