Uvećanje grudi – Pacijent 4

Pre uvećanja:
Nakon uvećanja:
Pacijent 28 - Pre uvećanja grudi
Pacijent 28 - Nakon uvećanja grudi
Pacijent 28 -- Pre uvećanja grudi
Pacijent 28 -- Nakon uvećanja grudi
Pacijent 28 --- Pre uvećanja grudi
Pacijent 28 --- Nakon uvećanja grudi