Korekcija nosa – Pacijent 2

Pre intervencije:

Posle intervencije: