Korekcija nosa – Pacijent 19

Pre intervencije:

Posle intervencije: