Korekcija nosa – Pacijent 2

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Pacijent 19 - Pre operacije nosa
Pacijent 19 - Posle operacije nose
Pacijent 19 -- Pre operacije nosa

Pacijent 19 -- Posle operacije nosa

Pacijent 19 --- Pre operacije nosa

Pacijent 19 --- Posle operacije nosa