Korekcija nosa – Pacijent 17

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija nosa - Pacijent 4
Korekcija nosa - Pacijent 4
Korekcija nosa - Pacijent 4

Korekcija nosa - Pacijent 4

Korekcija nosa - Pacijent 4
Korekcija nosa - Pacijent 4