Korekcija nosa – pacijent 15

Pre intervencije:

Posle intervencije:

korekcija nosa -pacijent 6
korekcija nosa - pacijent 6
korekcija nosa - pacijent 6

korekcija nosa - pacijent 6

korekcija nosa - pacijent 6
korekcija nosa - pacijent 6