Korekcija nosa – pacijent 6

Pre intervencije:

Posle intervencije:

korekcija nosa - pre
korekcija nosa - posle

korekcija nosa -- pre

korekcija nosa -- posle

korekcija nosa --- pre

korekcija nosa --- posle