Korekcija nosa – Pacijent 1

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Pacijent 20 - pre operacije nosa
Pacijent 20 - posle operacije nosa
Pacijent 20 -- Pre operacije nosa

Pacijent 20 -- posle operacije nosa

Pacijent 20 --- pre operacije nosa

Pacijent 20 --- posle operacije nosa