Korekcija nosa – pacijent 16

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija nosa - Pacijent 5
Korekcija nosa - Pacijent 5
Korekcija nosa - Pacijent 5

Korekcija nosa - Pacijent 5

korekcija nosa - pacijent 5
Korekcija nosa - pacijent 5