Korekcija nosa – Pacijent 20

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija nosa - Pacijent 1

Korekcija nosa - Pacijent 1
Korekcija nosa - Pacijent 1
Korekcija nosa - Pacijent 1
Korekcija nosa - Pacijent 1
Korekcija nosa - Pacijent 1
Korekcija nosa - Pacijent 1