Korekcija nosa – pacijent 3

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija nosa pre - pacijent 18
Korekcija nosa posle - pacijent 18
Korekcija nosa pre -- pacijent 18

Korekcija nosa posle -- pacijent 18