Korekcija nosa – Pacijent 12

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija nosa pre - pacijent 9
Korekcija nosa posle - pacijent 9
Korekcija nosa pre 1 - pacijent 9
Korekcija nosa posle - pacijent 9