Korekcija donjih kapaka – Pacijent 1

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija donjih kapaka - pacijent 1
Korekcija donjih kapaka - pacijent 1
Korekcija donjih kapaka -paciijent 1
Korekcija donjih kapaka - pacijent 1