Korekcija kapaka – Pacijent 4

Pre intervencije:
Posle intervencije:
Pacijent 4 - Pre intervencije
Pacijent 4 - Posle intervencije
Pacijent 4 -- Pre intervencije
Pacijent 4 -- Posle intervencije
Pacijent 4 --- Pre intervencije
Pacijent 4 --- Posle intervencije