Korekcija kapaka – Pacijent 3

Pre intervencije:
Posle intervencije:
Pacijent 3 - Pre operacije
Pacijent 3 - Posle operacije
Pacijent 3 -- Pre operacije
Pacijent 3 -- Posle operacije
Pacijent 3 --- Pre operacije
Pacijent 3 --- Posle operacije