Korekcija kapaka – Pacijent 2

Pre intervencije:
Posle intervencije:
Pacijent 2 - Pre intervencije
Pacijent 2 - Nakon intervencije
Pacijent 2 -- Pre intervencije
Pacijent 2 -- Nakon intervencije
Pacijent 2 --- Pre intervencije
Pacijent 2 --- Nakon intervencije