Korekcija kapaka – Pacijent 6

Pre intervencije:
Posle intervencije:
Pacijent 6 - Pre korekcija kapaka
Pacijent 6 - Nakon korekcije kapaka
Pacijent 6 -- Pre korekcije kapaka
Pacijent 6 -- Nakon korekcije kapaka
Pacijent 6 --- Pre korekcije kapaka
Pacijent 6 --- Nakon korekcije kapaka