Hiruške korekcije lica uz Matrix implantate

Hiruške korekcije lica uz Matrix implantate

Promene na licu mogu se postići neinvazivnim i invazivnim metodama. Neinvazivne metode najčešće podrazumevaju upotrebu hijaluronskih filera čijom se aplikacijom postižu željene promene na licu. Upotreba filera je privremena metoda, a rezultati najčešće traju od 3 do 12 meseci u zavisnosti od metode i osobina korištenog materijala.

Hiruške metode korekcije podrazumevaju upotrebu silikonskih implantata kojima se postiže trajan rezultat – a u Atlas klinici uz pomoć modernih, bezbednih implantata američkog brenda Matrix postižemo korekcije u izgledu jagodica, brade i vilice (jaw line).

Korekcija jagodica Matrix implantatima

Jagodice svojim oblikom i volumenom bitno utiču na izgled srednjeg masiva lica. Na formu prevashodno utiču zigomatične kosti, kao i raspored potkožnog masnog i mišićnog tkiva. Starenjem, gube se kolagenska vlakna vezivnog tkiva, što dovodi do neizbežnih promena u vidu opuštanja kože lice i umornog izgleda. 

Korekcija jagodične regije postiže se najčešće nadoknadom volumena, čime istovremeno smanjujemo bore u navedenoj regiji i ispravljamo sitne nepravilnosti.

Naglašavanje jagodica predstavlja hirušku metodu ubacivanja Matrix implantata kroz mali rez na sluzokoži gornje usne, ili unutrašnjem delu donjeg kapka, čime izbegavamo rez i ožiljak na koži lica.

Korekcija donje vilice (jaw line)

Asimetrija donje vilice ima značajan uticaj na izgled donje trećine lica. Može nastati usled urođenih stanja, biti povezana sa razvojnim manama, ali se može javiti i nakon povreda regije glave i vrata, kao i fiziološki u sklopu procesa starenja.

Korekcije donje vilice mogu se izvesti nehiruškim putem, odnosno filerima koji predstavljaju privremeno rešenje, te je proceduru neophodno ponavljati. Osim toga, korekcije je moguće učiniti i Matrix implantatima, čime postižemo trajan i željen rezultat.

Kakav je tok intervencije korekcije Matrix implantatima?

Intervencija se u zavisnosti od preferencije pacijenta može učiniti u lokalnoj anesteziji ili analgosedaciji. Intervencija traje oko 1-2 sata, a nakon operacije, boravak u bolnici traje nekoliko časova, nakon čega pacijent odlazi kući.

U neposrednom oporavku očekuje se otok lica različitog stepena, koji se povlači za 2-4 nedelje, stoga je za trajan rezultat neophodno strpljenje. 

Pre operacije neophodan je pregled uz konsultaciju plastičnog hirurga, kome možete postaviti sva pitanja i koji će u obzir uzeti sve individualne karakteristike i potrebe pacijenta.

18-04-2024