Korekcija ušiju – Pacijent 1

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija ušiju pre - pacijent 2
Korekcija ušiju posle - pacijent 2
Korekcija ušiju pre --pacijent 2
Korekcija ušiju posle-- pacijent 2