Korekcija ušiju – Pacijent 2

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija ušiju - Pacijent 1
Korekcija ušiju - Pacijent 1
Korekcija ušiju - Pacijent 1
Korekcija ušiju - Pacijent 1