Dr Shehab Awad

Eksperti estetske hirurgije

Dr Shehab Awad

Doktor medicine¸ specijalizant plastične i rekonstruktivne hirurgije

Obrazovanje

2020— Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2021— Položen stručni državni ispit

—Članstvo u Lekarskoj komori Srbije

Radno iskustvo

2020 — 2021. ­— Klinički centar Srbije, državni staž

2020 — 2021. — Doktor opšte prakse u JP Sportski centar Novi Beograd

2021 — trenutno — Doktor opšte prakse na specijalizaciji u opštoj bolnici Atlas

2022 — trenutno — Na specijalizaciji plastične i rekonstruktivne hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Procedure

­—Aplikovanje hijaluronskih filera

—Botox

—PRP tretman

—Mezoterapija

—Co2 laser

Služi se srpskim, engleskim, nemačkim i arapskim jezikom.