Dr Aleksandar Urošević

Eksperti estetske hirurgije

Dr Aleksandar Urošević

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Uža profesionalna orijentacija:

  • Rekonstrukcija ušne školjke

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Specijalizacija iz plastične i rekonstruktivne hirurgije od 2004. godine.

 

Radno iskustvo:

  • Prva hirurška klinika Kliničkog centra Srbije, 1998.
  • Klinički Centar Srbije na Klinici za plastičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine od 1998.  gde je završio specijalizaciju 2004. godine.
  • Usavršavao se u oblasti savremenih tehnika estetske hirurgije i rekonstrukcije ušne školjke 2003. godine u Brazilu na Klinici De Coracao u Sao Paulo kod dr. Juarez Avelara. Pored toga, živeo je u Parizu 2014. i 2015. godine gde je bio na usavršavanju kod prof. Fransoaz Firmin, vodećeg svetskog hirurga u oblasti rekonstrukcije ušne školjke i savremenih metoda face-lifta. Posebne tehnike za rekonstrukciju ušne školjke prvi je uspešno primenio i u Srbiji.