Liposukcija – Pacijent 01

Pre procedure:
Posle procedure:
Liposukcija - Pacijent 01
Liposukcija - Pacijent 01
Liposukcija - Pacijent 01
Liposukcija - Pacijent 01
Liposukcija - Pacijent 01
Liposukcija - Pacijent 01

Liposukcija - Pacijent 01