Korekcija nosa – Pacijent 3

Pre intervencije:

Posle intervencije: