Korekcija nosa – Pacijent 18

Pre intervencije:

Posle intervencije: