Korekcija nosa – pacijent 5

Pre intervencije:

Posle intervencije:

korekcija nosa pre
korekcija nosa posle
korekcija nosa - pre

korekcija nosa - posle

korekcija nosa -- pre

korekcija nosa posle