Korekcija nosa – Pacijent 13

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Pre i posle nos -- pacijent 8
Pre i posle nos - pacijent 8
Nos pre i posle pacijent 8
Nos pre i posle - pacijent 8
Pacijent 8 nos pre i posle
Pacijent 8 nos pre i posle -