Korekcija nosa – pacijent 12

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija nosa pre -pacijent 12
Korekcija nosa posle - pacijent 12
Korekcija nosa pre --pacijent 12
Korekcija nosa posle -- pacijent 12