Korekcija nosa – pacijent 10

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija nosa pre -pacijent 11
Korekcija nosa posle - pacijent 11
Korekcija nosa pre --pacijent 11
Korekcija nosa posle --pacijent 11