Korekcija nosa – pacijent 11

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija nosa pre -pacijent 10
Korekcija nosa posle - pacijent 10
Korekcija nosa pre pacijent 10
Korekcija nosa posle pacijent 10