Korekcija nosa – pacijent 7

Pre intervencije:

Posle intervencije:

korekcija nosa - pre
korekcija nosa - posle
korekcija nosa -- pre

korekcija nosa -- posle