Korekcija nosa – Pacijent 14

Pre intervencije:

Posle mesec dana:

Korekcija nosa pre - pacijent 7
Korekcija nosa posle - pacijent 7
Korekcija nosa pre--pacijent 7
Korekcija nosa posle -- pacijent 7