Korekcija nosa – pacijent 4

Pre intervencije:

Posle intervencije:

Korekcija nosa - Pacijent 17 pre
Korekcija nosa - Pacijent 17 posle
Korekcija nosa -- Pacijent 17 pre

Korekcija nosa -- Pacijent 17 posle

Korekcija nosa --- Pacijent 17 pre

Korekcija nosa --- Pacijent 17 posle