Korekcija kapka – Pacijent 5

Pre intervencije:
Posle intervencije:
Pacijent 5 - Pre intervencije
Pacijent 5 - Posle intervencije
Pacijent 5 -- Pre intervencije
Pacijent 5 -- Posle intervencije